Нова депозитарна система України: перший погляд

Опубліковано: Бухгалтерія. – № 44 (1083) від 04.11.2013 р. – стор. 63-67

12 жовтня 2013 року є важливою датою для системи обліку прав власності та системи укладання і виконання договорів щодо цінних паперів, оскільки саме з цієї дати в повному обсязі набув чинності Закон про депозитарну систему , який докорінно змінив правовідносини в цій сфері . Про суттєвість та фундаментальність змін свідчить хоча б той факт, що майже половина Закону про депозитарну систему складається із положень, які змінюють існуючі до вказаної дати законодавчі норми. Крім того, цілою низкою статей цього Закону передбачається прийняття НКЦПФР більше десятка нормативно-правових актів, якими регулюватимуться окремі питання функціонування оновленої депозитарної системи України.
В чому суть нововведень для професійних учасників депозитарної системи, емітентів, власників емісійних цінних паперів та інших задіяних в «ціннопаперовій» круговерті осіб поговоримо в цій статті. Читати повністю

Замість штрафу – санкції, або як змінився порядок притягнення до відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів

Опубліковано: газета «Бухгалтерія», № 34 (1073) від 26.08.2013 р., с. 67-71

Встановлення додаткових обмежень чи зобов’язань мало кому подобається, а тому на кожен новий законодавчий обов’язок ті, відносно кого такий обов’язок встановлено, зазвичай, одразу ж реагують запитанням: «А що мені буде за його невиконання?»
Розуміючи це, більшість розробників нормативно-правових актів при покладанні на суб’єктів нових зобов’язань одночасно визначають відповідальність (негативні правові наслідки) за їх невиконання. Ті ж із суб’єктів нормотворення, які не роблять це одразу, роблять пізніше, бо наглядно бачать мізерність відсотку осіб, які виконують обов’язок без визначення покарання за його недотримання. Читати повністю

«Ціннопаперове» законодавство – 2013: огляд, аналіз, коментарі

Опубліковано: газета «Бухгалтерія», № 13 (1052) від 01.04.2013 р., с. 69-73

Початок кожного нового року асоціюється у більшості із нас із позитивними змінами та якісно новим етапом життя. В правовій сфері такі асоціації стають реальністю, адже тоді набувають чинності нормативно-правові акти, які держава позиціонує як такі, що запроваджують нові та вдосконалюють існуючі механізми правового регулювання тих чи інших відносин.
Не став винятком і поточний 2013 рік – в січні цього року вступили в силу 52 нові закони, 36 актів КМУ та десятки нормативних документів інших державних органів. В цій статті проаналізуємо ті з них, які стосуються новацій в сфері розміщення (видачі) та обігу цінних паперів. Про розширення кола фінансових інструментів шляхом запровадження фінансових векселів говорити не будемо – таким цінним паперам присвячений окремий матеріал . Читати повністю

Реєстрація випуску акцій по-новому: полегшення чи ускладнення?

Опубліковано: газета «Бухгалтерія», № 27 (910) від 05.07.2010 р., с. 77-79

Черговим кроком ДКЦПФР по вдосконаленню законодавства про регулювання ринку цінних паперів стала розробка та затвердження нового порядку реєстрації випуску акцій при заснуванні акціонерних товариств (далі – АТ), який закріплено в Положенні № 1639, що набрало чинності 13.04.2010 року. Положення № 1639 прийшло на зміну порівняно новому Положенню № 487, окремі норми якого залишено в силі до 01.05.2011 року. Про розмежування дії двох вказаних нормативно-правових актів, новели Положення № 1639 та їх можливий позитивний чи негативний вплив на засновників при здійсненні ними реєстрації випуску акцій при заснуванні АТ і поговоримо далі. Читати повністю

Виплата дивідендів акціонерними товариствами: право чи обов’язок?

Опубліковано: газета «Бухгалтерія», № 25 (908) від 21.06.2010 р., с. 71-74

За пам’яті автора, кожний Закон про Держбюджет на відповідний рік містив неоднозначні, суперечливі та навіть скандальні положення, що викликали жваве обговорення та здебільшого справедливу критику як правників-теоретиків, так і практикуючих юристів. Головною метою закріплення таких положень, на нашу думку, було якомога швидше та повніше наповнити державну казну, хай навіть шляхом нехтування буквою та духом закону. Читати повністю

Дематеріалізація акцій: процедура

Опубліковано: газета «Бухгалтерія», № 18-19 (901-902) від 10.05.2010 р., с. 70-74

Нещодавно газета «Бухгалтерія» вже публікувала консультацію на тему переведення акцій із документарної в бездокументарну форму, тобто дематеріалізації акцій. В цій консультації містились рекомендації щодо виконання акціонерними товариствами (далі – АТ) деяких дій, які дозволять їм підготуватися до проведення процедури дематеріалізації. Ті товариства, що виконали ці підготовчі дії успішно, можуть розпочинати власне процедуру дематеріалізації. Про тонкощі такої процедури і поговоримо. Читати повністю

Деякі нюанси дематеріалізації акцій або труднощі переводу

Опубліковано: газета «Бухгалтерія», № 17 (900) від 26.04.2010 р., с. 67-70.

З наближенням дати вступу в силу другого речення ч. 2 ст. 20 Закону № 514 (30.10.2010 р.) та дати набрання чинності абзаців 6 та 7 п. 2 розділу I Закону № 1522 (29.10.2010 р.), якими передбачається існування акцій товариств виключно в бездокументарній формі, ажіотаж навколо теми переведення акцій із документарної в бездокументарну форму (дематеріалізації акцій) невпинно зростає. Читати повністю

Штрафувати будуть суворіше (новели щодо відповідальності на ринку цінних паперів)

Опубліковано: газета «Бухгалтерія», № 10 (893) від 08.03.2010 р., с. 71-75

Як і в будь-яких правовідносинах, при здійсненні діяльності на ринку цінних паперів учасники таких відносин умисно чи без умислу, свідомо чи ні, але вчиняють правопорушення, за які різними нормативно-правовими актами передбачена різного роду відповідальність. При цьому за останні декілька років законодавство України щодо такої відповідальності зазнало суттєвих змін, що стосувалися, здебільшого, введення нових та посилення існуючих санкцій. Читати повністю

Перехід права власності на цінні папери та прав за цінними паперами

Опубліковано: журнал «Справочник экономиста», № 10 (34) 2006 р., с. 15-20

Не викликає сумніву важливість правильного визначення моменту виникнення в особи права власності (іншого речового права) на майно, зокрема цінні папери — іноді від цього безпосередньо залежить правильність відображення операції в бухгалтерському та податковому обліку Читати повністю