Як перевіряють аграрний бізнес під час воєнного стану

Опубліковано: Баланс-Агро № 23 від 07.06.2022

На період воєнного стану установлено мораторій на проведення перевірок контролюючими органами. Однак з плином часу та усвідомленням того, що війна не закінчиться завтра, від законотворців надходить дедалі більше ініціатив щодо посилення контролю за господарською діяльністю, у тому числі і в напрямку відновлення проведення заходів державного нагляду (контролю). Яких же перевірок чекати аграріям – тема цього матеріалу.Податкові перевірки

Це питання є предметом регулювання законів:

 • від 15.03.2022 № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (далі – Закон № 2120);
 • від 24.03.2022 № 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» (далі – Закон № 2142);
 • від 01.04.2022 № 2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» (надалі – Закон № 2173);
 • від 12.05.2022 № 2260-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (, далі – Закон № 2260.

Однак, як і все податкове законодавство воєнного часу, новації щодо перевірок характеризуються максимальним послабленням контролюючих функцій на початку війни та поступовим «закручуванням гайок» в подальших умовах воєнного стану.

Тож наразі внесений Законом № 2260 пп. 69.2 підр. 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПК) передбачає, що на сьогодні дозволені:

 • камеральні перевірки (з 02.06.2022 – усі камеральні перевірки повертаються – Закон № 2260  (раніше йшлося лише про камеральні перевірки декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або митних декларацій. Однак це не стосується товарів (продукції), визначених пп. 215.3.1 ПК (спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво), пп. 215.3.2 ПК (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, пп. 215.3.21 (сигарети та цигарки, сигарили) та 215.3.31 ПК (рідини, що використовуються в електронних сигаретах));
 • фактичні перевірки;
 • документальні позапланові перевірки. Але не всі, а лише ті, що проводяться:
 • на звернення платника податків;
 • у разі, коли розпочато процедуру реорганізації юрособи (крім перетворення), припинення юрособи або підприємницької діяльності ФОП, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юрособи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків (пп. 78.1.7 ПК);
 • у випадку, якщо платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V ПК, та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн (пп. 78.1.8 ПК);
 • на підставі отриманої податкової інформації, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Інші податкові перевірки на період до припинення або скасування воєнного стану на території України наразі не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються (відновлено лише ті, які зараз дозволені і були призупинені до воєнного часу). У тому числі, наразі під забороною і всі планові податкові перевірки.

Особливості проведення камеральних перевірок під час війни

Раніше Закон № 2120 передбачав, що камеральну перевірку податкової декларації або уточнюючого розрахунку податківці можуть провести упродовж 90 к. д. після останнього дня граничного строку їх подання, а якщо документи подали пізніше, – за днем фактичного подання.

Водночас, Закон № 2260 визначає інші строки: камеральні податкові перевірки податкових декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди:

 • лютий, березень, квітень, травень 2022 року розпочинаються на наступний день після 20.07.2022 та завершуються не пізніше 20.09.2022;
 • червень, липень 2022 року розпочинаються на наступний день після 20.08.2022 та завершуються не пізніше 20.10.2022.

Подані уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряються у строк, визначений п. 69 підр. 10 розділу XX ПК для звітного періоду, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку.

У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення камеральних перевірок оформлюється акт перевірки, який направляється контролюючим органом шляхом надіслання документа до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету.

Документ, надісланий контролюючим органом до електронного кабінету, вважається врученим агропідприємству, якщо він сформований з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

За пп. 69.2 підр. 10 розділу XX ПК  перебіг строків проведення камеральних перевірок, а також складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені не зупиняється на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.

За яких умов проводитимуться документальні позапланові перевірки?

Головна умова – безпека перевіряючих та аграріїв, тому цей вид перевірок під час дії воєнного стану проводиться за наявності безпечного:

 • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування сільгосптоваровиробниками;
 • доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;
 • проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Якщо таку безпеку перед початком проведення перевірки забезпечити неможливо, то документальна позапланова перевірка не може бути розпочата.

У випадку, коли передбачена Законом № 2260 документальна позапланова перевірка була розпочата за безпечних умов, але не може бути завершена у зв’язку з виникненням небезпеки внаслідок спричинених війною обставин, то вона може бути зупинена до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо її проведення. Рішення про зупинення перевірки приймає керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу. Воно оформляється наказом, копія якого надсилається аграрію до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету. Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки.

Закон № 2260 врегульовує і ситуації, коли перелічені ним документальні позапланові перевірки були розпочаті та не завершені до 24.02.2022: вони поновлюються та закінчуються протягом 60 днів з дня, наступного за днем набрання чинності Законом № 2260, тобто з 28.05.2022. Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк.

Документальні позапланові перевірки щодо повернення суми бюджетного відшкодування, що будуть розпочаті після набрання чинності Законом № 2260, проводитимуться протягом 60 к.д., що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.

Оскільки Закон № 2260 не передбачає особливостей проведення документальних позапланових перевірок у воєнний час, то складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення здійснюється за загальними правилами – тобто, які діють в мирний час. При цьому Законом № 2260 прямо застережено, що перебіг строків проведення документальних позапланових перевірок, а також вчинення/складання всіх перелічених вище дій/документів не зупиняється на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.

Фактичні перевірки упродовж війни

Наразі з-під «карантинного» мораторію виведені ВСІ фактичні перевірки без жодних обмежень. Тож предметом фактичної перевірки під час воєнного стану може бути будь-яке питання, вказане у пп. 75.1.3 ПК:

– регулювання обігу готівки;

– порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій;

– наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів;

– дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Відтак, фактична перевірка може бути проведена з будь-якої підстави, наведеної у п. 80.2 ПК.

Окрім того, Законом № 2173 до підр. 10 розділу XX ПК внесено новий пп. 69.27, який передбачає особливості проведення під час воєнного стану податковими органами фактичних перевірок у сфері здійснення контролю за дотриманням платниками податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) відповідно до Закону України від 21.06.2012 № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення» (далі – Закон № 5007).

Виключними підставами для проведення таких фактичних перевірок є:

 • отримана контролюючим органом у встановленому законодавством порядку від державних органів або органів місцевого самоврядування інформація, що свідчить про можливі порушення агропідприємством законодавства про ціни і ціноутворення;
 • оформлене відповідно до закону письмове звернення покупця (споживача) про порушення аграрієм установленого порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Під час проведення фактичної перевірки податкові органи мають право отримувати від с/г підприємства документи та/або інформацію, які підтверджують вартість придбання товару, що є предметом перевірки.

Якщо у результаті проведення фактичної перевірки будуть виявлені порушення, вони зазначаються в окремому акті про результати фактичної перевірки, який надсилається до органу Держпродспоживслужби.

Агропідприємство може не погодитися з виявленими під час фактичної перевірки порушеннями законодавства про ціни і ціноутворення – тоді воно надсилає свої зауваження безпосередньо до органу Держпродспоживслужби.

Як і стосовно розглянутих вище видів перевірок, Закон № 2260 прямо передбачає, що перебіг строків проведення фактичних перевірок, а також складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок не зупиняється на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.

Відповідальність за порушення, виявлені під час податкової перевірки

Якщо податківці виявлять порушення законодавства за результатами перевірок, передбачених пп. 69.2 підр. 10 розділу ХХ ПКУ, то вправі застосувати до аграріїв фінансову відповідальність, передбачену ПК, а також законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи.

При цьому згідно із Законом № 2260 при встановленні підстав для фінансової відповідальності податківці мають враховувати обставини, передбачені пп. 112.8.9 ПК щодо звільнення від такої відповідальності за вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору). Тобто кожен факт неможливості виконати свої обов’язки треба буде підтвердити (найімовірніше – сертифікатом ТПП, а не загальним листом виданим 28.02.2022…)

А от вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються.

Перевірки щодо нарахування ЄСВ

Законом № 2120 установлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану. Це положення містить новий п. 923 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону від 08.07.2020 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Ним також визначено, що документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, розпочаті до 24.02.2022 та не завершені, зупиняються по останній календарний день третього місяця з дня припинення (скасування) воєнного, надзвичайного стану.

Контроль за зростанням цін

Ті аграрії, які здійснюють роздрібну торгівлю, мають пам’ятати, що постановою уряду від 06.03.2022 № 223 внесено зміни до постанови КМУ від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)». Нею встановлено, що на період триваючого нині воєнного стану забезпечуватиметься контроль за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари:

 • борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб;
 • крупа гречана, крупа вівсяна;
 • свинина, яловичина, птиця (тушки курячі);
 • молоко, масло вершкове, сметана;
 • яйця курячі;
 • олія соняшникова;
 • цукор кристалічний;
 • капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля;
 • етанол (розчин 96%);
 • нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні, антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;
 • бензин (марки А-92, А-95), дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів.

Заходи контролю здійснюватимуть обласні військові адміністрації разом з Нацполіцією, Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

До сільгосппідприємств, які допустять порушення у цій сфері, можуть бути застосовані адміністративно-господарські санкції відповідно до ст. 20 Закону № 5007 – вилучення необґрунтовано одержаної виручки та накладення штрафу у розмірі 100 % необґрунтовано одержаної виручки.

Окрім того, за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів може бути накладено штраф у розмірі 2 550 грн (на посадових осіб с/г юрособи) та 1 700 грн (на ФОП – аграрія) на підставі ст. 1652 КУпАП.

Перевірки іншими органами державної влади

Деякі державні органи прямо задекларували, що не здійснюватимуть жодних перевірок у період воєнного стану.

Зокрема, ГУ Держпраці у Львівській області на своєму сайті на початку війни проінформувало, що призупиняє проведення планових та позапланових перевірок на період до закінчення воєнного стану. Накази на проведення планових та позапланових заходів державного контролю, проведення яких було заплановано з 24.02.2022 та ті, які не були завершені до 24.02.2022, Головним управлінням Держпраці у Львівській області скасовано.

Тож якщо аграрія цікавить можливість проведення перевірки його діяльності конкретним органом, варто відвідати сайт такого органу, його сторінки в соцмережах та інші загальнодоступні ресурси для з’ясування питання намірів/планів цього органу щодо здійснення контролюючих заходів під час війни.

 


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *