Трудові відносини у фермерських господарствах у формі ФОП

Опубліковано: Баланс-Агро, 2022

Головною особливістю регулювання трудових відносин у фермерських господарствах взагалі і ФГ у формі ФОП зокрема є те, що трудовий статус членів ФГ не є тотожним трудовому статусу його найманих працівників (тобто тих, які залучені до роботи у ФГ за трудовим договором/контрактом). Розберемось із цим детальніше.

Члени ФГ ≠ наймані працівники

У відповідності до ч. 2 ст. 3 Кодексу законів про працю (КЗпП) особливості праці членів фермерських господарств (далі – ФГ) визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю надаються їм в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Трудовим відносинам у фермерському господарстві присвячена ст. 27 Закону України № 973-IV від 19.06.03 р. «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973).

Згідно зі вказаною статтею трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів та регулюються Статутом ФГ. Водночас, у п. «д» ч. 5 ст. 81 Закону № 973 передбачено, що трудові відносини членів ФГ у формі ФОП мають визначатись в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

У разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). Це закріплено в ч. 1 ст. 27 Закону№ 973. Важливо, що такі особи не можуть бути членами фермерського господарства (ч. 1 ст. 3 вказаного Закону).

Однак стосовно ФГ у формі ФОП діє спеціальне правило ч. 5 ст. 1 Закону № 973 – залучення ним інших громадян до роботи може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок.

Аналогічне положення міститься і в розділі VI Типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, затвердженої наказом Мінагрополітики від 05.04.19 р. № 177.

Таким чином, Закон № 973 передбачає дві групи працюючих у ФГ у формі ФОП: його члени та наймані працівники – тобто, залучені до роботи у ФГ за трудовим договором (контрактом). При цьому останні можуть прийматися на роботу лише для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок.

При цьому слід враховувати, що якщо ФГ у формі ФОП бажає бути платником єдиного податку 4-ої групи, то воно в силу пп. «б» пп. 4 п. 291.4 Податкового кодексу України (ПК) не може взагалі використовувати працю найманих осіб.

Водночас, ПК нічого не говорить про неможливість укладання такими ФГ із іншими особами цивільно-правових договорів (підряду, надання послуг тощо). Тож за потреби ФГ у формі ФОП може залучити таких осіб до певних робіт/послуг за цивільно-правовими договорами.

Проте при цьому слід ретельно виписувати такі договори, не допускаючи формулювань, які б свідчили про фактичні трудові відносини: виконання певної роботи за конкретними кваліфікацією, професією, посадою; з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку; надання гарантій, передбачених для суб’єктів трудових відносин тощо. Інакше контролюючі органи можуть визнати такі відносини трудовими та, як наслідок, анулювати ФГ статус платника єдиного податку 4-ої групи.

Трудові відносини членів ФГ

З аналізу п. «д» ч. 5 ст. 81 Закону № 973 та ст. 27 Закону № 973 вбачається, що із членами ФГ у формі ФОП звичний для всіх трудовий договір (контракт) не укладається. Натомість їхні трудові відносини регулюються договором (декларацією) про створення сімейного ФГ.

Законодавство про працю надає членам ФГ гарантії лише щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю.

Тому у зазначеному договорі (декларації) доцільно прописати умови щодо:

  • оформлення працевлаштування членів ФГ (з якого моменту член ФГ вважається працюючим на ФГ, дата/момент припинення членом ФГ трудової участі у ФГ, якими документами оформлюється/підтверджується початок та кінець трудової участі члена ФГ тощо. Зокрема, тут можна передбачити, що з метою фіксації трудової участі у господарстві кожен член ФГ пише заяву на ім’я Голови про те, що він готовий розпочати виконувати трудові обов’язки як той або інший спеціаліст. Голова візує цю заяву і видає наказ, що такий-то член ФГ розпочав виконувати трудові обов’язки з такої-то дати. Аналогічні положення слід закріпити і стосовно припинення трудової участі у ФГ);
  • періодичності, форм та порядку розподілу прибутку між членами ФГ. Варто враховувати, що членам ФГ не виплачується заробітна плата. Вони отримують частину прибутку, отриманого в результаті діяльності господарства. Відтак, вимоги щодо мінімального розміру заробітної плати, яку отримують за трудовим договором (ст. 95 КЗпП), не поширюються на виплати доходу членам ФГ. Тому вони можуть отримувати дохід нижче розміру мінімальної зарплати;
  • тривалості та видів їхнього відпочинку (щоденного, щотижневого, щорічного);
  • трудової дисципліни та матеріальної відповідальності за шкоду, завдану членами ФГ такому ФГ внаслідок порушення покладених на членів ФГ трудових обов’язків;
  • відшкодування шкоди, заподіяної членам ФГ каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків.

У договорі (декларації) варто перебачити, що члени ФГ за свою працю в господарстві отримують не заробітну плату, а частину чистого прибутку ФГ (тобто доходу за вирахуванням всіх витрат, що будуть пов’язані з отриманням цього доходу, а також за вирахуванням сплачених податків).

Згідно з п. 7.10 Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджених наказом Мінагрополітики від 02.07.01 р. № 189, визначений дохід розподіляється між членами господарства пропорційно трудовому внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законодавством.

Водночас, договором (декларацією) про створення сімейного ФГ може бути передбачено, що члени ФГ отримують винагороду за свою роботу залежно від внеску до складеного капіталу ФГ.

Також у договорі (декларації) слід відобразити період, за який розподіляється прибуток – за підсумками звітного року, півріччя, кварталу. Не зайвим буде і вказати, що річний прибуток та нерозподілений прибуток за попередні періоди, може підлягати розподілу між членами в повному обсязі або не підлягати розподілу взагалі. Рішення про це приймає Голова ФГ чи одноголосно (більшістю голосів) члени ФГ. При цьому у такому рішенні варто відобразити: суму прибутку, що спрямовується на виплату членам ФГ; розмір прибутку, що сплачується кожному члену ФГ, форму та строки його виплати; період, за який розподіляється прибуток.

Крім того, у договорі (декларації) про створення сімейного ФГ слід передбачити і документ, на підставі якого виплачуватиметься прибуток. Це може бути наказ Голови ФГ, у якому передбачається сума нарахованого прибутку кожному із членів ФГ, сума утриманих податків та зборів, порядок виплати прибутку (шляхом зарахування на банківський рахунок члена ФГ або готівкою) та строк виплати нарахованого прибутку (наприклад, не пізніше 6-ти місяців з дати прийняття рішення про розподіл прибутку).

Що стосується оподаткування отриманих членами ФГ доходів, то податківці наполягають, що вони повинні включатися до місячного (річного) оподатковуваного доходу цих платників відповідно до пп. 164.2.20 ПК як інші доходи. А тому такі доходи оподатковуються ПДФО за ставкою 18% і у формі № 1ДФ відображаються ФГ з ознакою доходу «127» (див., наприклад, ІПК від 27.03.2020 р. № 1286/6/ІПК/12-32-33-02-07[1]).

Окрім того, з цих доходів ФГ утримує військовий збір за ставкою 1,5% (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПК).

Нарешті, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України від 08.07.10 р. № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), сума доходу (прибутку), отриманого членами ФГ від діяльності ФГ, що підлягає обкладенню ПДФО, є базою нарахування ЄСВ. Ставка ЄСВ – 22 % (ч. 5 ст. 8 Закону Закон № 2464).

Стосовно ФГ – юросіб існує судова практика ВС щодо того, що їхнім членам може виплачуватися дохід залежно від внеску до статутного капіталу, механізм виплати якого визначається статутом ФГ. У такому випадку виплата вказаного доходу є виплатою дивідендів із оподаткуванням за ставкою 5% (див. постанову ВС від 18.06.20 р. у справі № 802/836/17-а; ЄДРСР, реєстр. № 89928397).

Проте ФГ у формі ФОП не є юрособою, а відтак не може бути і емітентом корпоративних прав. З огляду на що визначення дивідендів, що міститься у пп. 14.1.49 ПК, до здійснюваного на користь членів ФГ доходу застосувати вкрай важко. А тому замало і аргументів для заперечення податківцям у вищенаведеній позиції щодо оподаткування доходів членів ФГ у формі ФОП.

Ще важливим моментом є те, що оскільки з членами ФГ не укладається трудовий договір (тобто, вони не належать до найманих працівників), то повідомляти органи ДПС про набуття членства у ФГ не потрібно, як того вимагає ч. 4 ст. 24 КЗпП (працівника не може бути допущено до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення ДПС про прийняття працівника на роботу).

Наймані працівники

Трудові відносини осіб, які залучені до роботи у ФГ за трудовим договором (контрактом), регулюються законодавством України про працю.

З такими особами укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому обов’язково визначаються:

– строк договору;

– умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).

При складанні трудового договору/контракту можна користуватися формою трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 08.06.01 р. № 260, або типовою формою контракту з працівником, затвердженою наказом Мінпраці від 15.04.94 р. № 23.

При цьому розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у ФГ за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом тривалість щорічної відпустки.

Працевлаштування таких осіб здійснюється у загальному порядку: Голова ФГ видає наказ про прийняття та роботу, а також інформує територіальний орган ДПС за місцем обліку як платника ЄСВ про прийняття працівника на роботу. Порядок та форма такого повідомлення затверджені постановою КМУ від 17.06.15 р. № 413.

Трудові книжки

У ч. 4 ст. 27 Закону № 973 передбачено, що облік трудової діяльності у фермерському господарстві ведеться відповідно до законодавства України про працю.

Цьому питанню присвячена ст. 48 КЗпП, згідно із якою облік трудової діяльності члена ФГ здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом № 2464.

Водночас, на вимогу члена/найманого працівника ФГ, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

При цьому на вимогу працівника роботодавець зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Порядок ведення трудових книжок має визначити КМУ. Утім, станом на дату підготовки цієї статті Уряд так і не прийняв відповідну постанову. Тож до дати введення в дію нового порядку необхідно керуватися Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58

Згідно із п. 1.1 вказаної Інструкції трудові книжки ведуться у тому числі на осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню.

У відповідності до ч. 3 ст. 34 Закону № 973 час роботи у ФГ членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до страхового стажу за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі за даними про трудову діяльність працівників, внесеними відповідно до Закону № 2464. А за періоди, за які не внесені дані до реєстру застрахованих осіб вказаного Державного реєстру, – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

З наведених положень слідує висновок, що у цьому питанні законодавство про працю поширюється і на трудові відносини членів ФГ.

Єдиний внесок на соціальне страхування

Згідно із п. 51 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є члени ФГ, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

ДФСУ у листі від 26.06.2018 № 19425/7/99-99-13-02-01-17 зазначила, що на підставі цього пункту підлягає страхуванню і голова ФГ.

При цьому взяття членів ФГ на облік здійснюється контролюючим органом за місцем проживання (податковою адресою) у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 12-ЄСВ відповідно до п. 1 розділу III Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.14 р. № 1162. Форма такої заяви наведена у додатку 2 до вказаного Порядку.

Тож з огляду на те, що більшість питань трудової участі членів ФГ мають регулюватись договором (декларацією) про створення сімейного ФГ, радимо відповідально підходити до його розробки, аби у майбутньому уникнути спірних ситуацій.

[1] http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/files/2020/ipk/1286____.pdf


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *