Спадкування фермерського господарства

Опубліковано: АгроПро № 4/2021

Бум створення фермерських господарств (далі – ФГ) припав на 90-ті роки минулого століття, коли багато хто поринув у підприємництво. При цьому більшість ФГ були засновані однією особою. З того часу минуло майже тридцять років, тож цілком логічно, що деякі засновники цих ФГ мають поважний вік, тому є підстави замислитися над долею таких господарств.

Аби уникнути в подальшому ситуації, коли в разі смерті єдиного засновника діяльність ФГ повністю блокується, доцільно включити до складу засновників ФГ декількох родичів.

Якщо з якихось причин це є неможливим або засновник ФГ помер не встигнувши це зробити, то у спадкоємців можуть виникнути такі запитання:

  • Як успадкувати таке ФГ?
  • Яка доля земель, переданих засновнику (спадкодавцю) для створення ФГ?
  • Хто має сплачувати податки, подавати звітність до переоформлення власності на ФГ?

Права та обов’язки спадкоємців

Нагадаємо: за загальним правилом до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 Цивільного кодексу України, далі – ЦКУ).

Це означає, що, заявляючи про прийняття спадщини, спадкоємець не може прийняти тільки майно спадкодавця (без боргів) або його найліквіднішу частину. Він успадковує усі права та обов’язки останнього, включаючи і ті, що пов’язані з ФГ. Тому якщо спадкоємець бажає, наприклад, успадкувати будинок спадкодавця, то він успадкує і борги ФГ (якщо вони є). 

Наслідки неприйняття спадщини

 Якщо спадкоємці не прийняли спадщину, відмовились від неї, були усунені від права на спадкування або взагалі  відсутні, то до майна спадкодавця (в т. ч. і ФГ) може бути застосована процедура визнання спадщини відумерлою (ст. 1277 ЦКУ). Законодавство визначає обов’язок (а не право) місцевих рад подавати заяву про визнання спадщини відумерлою у разі відсутності спадкоємців. Нагадаємо, що з 01.01.2017 р. місцеві ради звільнені від сплати судового збору за подання такої заяви.

Крім того, заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення – власниками або користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно за його місцезнаходженням.

 Варіанти спадкування ФГ

Для оформлення спадкоємцями прав на ФГ існує декілька варіантів. Який обрати – залежить від ситуації.

 Варіант 1. Коли статутний капітал сформовано, об’єкт спадкування – частка у ньому

Відразу зауважимо: формулювання «статутний капітал сформовано» передбачає, зокрема, що в статуті ФГ визначено пропорції засновників ФГ, врегульовано майнові відносини між ними та внесено частки засновниками. На практиці статути ФГ можуть містити положення про наявність і лише складеного капіталу, і статутного (складеного) капіталу (з розподілом часток засновників) або й лише статутного. Це обумовлено часом їх складання та кваліфікацією особи, що складала статут (стосовно оптимального формулювання цього розділу статуту ФГ читайте на с. ** цього номера, ред.).

З одного боку, ч. 2 ст. 22 Закону України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973) передбачає, що ФГ як цілісний майновий комплекс (далі – ЦМК) може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод. Ця норма дає підстави для висновку, що ФГ як ЦМК або його частини може бути успадковане. При цьому ФГ як ЦМК включає майно, передане до складеного капіталу, не розподілений прибуток, майнові та інші зобов’язання (ч. 1 ст. 22 Закону № 973).

З іншого – ст. 20 Закону № 973 передбачено, що майно ФГ належить цьому господарству на праві власності. Тож власником ЦМК є саме ФГ (юридична особа), а не його засновник – фізична особа.

Це дає підстави для висновку, що спадкоємець засновника ФГ не може успадкувати ЦМК ФГ, оскільки такий ЦМК засновнику-спадкодавцю не належав, а є власністю ФГ як юридичної особи.

Саме тому на практиці нотаріуси відмовляють спадкоємцям засновника ФГ у видачі свідоцтва про право на спадщину (далі – Свідоцтво) на ЦМК ФГ. Натомість вони пропонують видати Свідоцтво на частку у статутному капіталі ФГ. Звичайно, це можна зробити за умови, якщо статутний капітал був сформований. У ситуації, коли засновник є єдиним членом ФГ, статут має містити норму, що йому належить 100% статутного фонду. При цьому інформація про частку у статутному капіталі має міститися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Такі дії нотаріусів відповідають позиції Верховного Суду (далі – ВС).

До відома

На можливості спадкування частки у статутному капіталі не лише господарських товариств, а й інших юридичних осіб наголошено у постанові ВС від 03.10.2018 р. у справі № 917/1887/17:

«…лише у випадках, якщо в установчих документах приватного підприємства є вказівка на наявність у нього статутного капіталу, можливе спадкування корпоративних прав на приватне підприємство. Спадкування частки учасника товариства не підпадає під заборону п. 2 ч. 1 ст. 1219 ЦКУ. При цьому спадкується не право на участь, а право на частку в статутному (складеному) капіталі…».

 

І хоча висновок ВС стосується приватного підприємства, він у повній мірі може бути застосований і до ФГ, у якого сформовано статутний капітал.

Варіант 2. Коли статутний капітал не сформовано, об’єкт спадкування – частка у складеному капіталі

Якщо статут ФГ не містить положень про статутний капітал і він не був сформований, однак статут ФГ передбачає наявність складеного капіталу (відповідно до Закону № 973), то спадкоємець може ініціювати видачу йому нотаріусом Свідоцтва на частку у складеному капіталі ФГ, яка дорівнює 100%. На підставі такого свідоцтва нотаріус замінює засновника ФГ у ЄДР його спадкоємцем.

Зауважимо: деякі нотаріуси вважають, що частка спадкодавця у складеному капіталі ФГ має відображатися у ЄДР. Тому вони не видають Свідоцтв, якщо відповідних відомостей у вказаному реєстрі немає.

Тож перш ніж звертатися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини, спадкоємцю(ям) варто попередньо провести переговори з усіма нотаріусами, які компетентні вести спадкові справи за місцем відкриття спадщини, і дізнатися про всі нюанси видачі ними Свідоцтв на частку у складеному капіталі ФГ. Зрозуміло, що обирати варто того, з ким буде найменше клопоту у питанні збору документів, необхідних для отримання такого свідоцтва.

Варіант 3. Спадкування майнових прав засновника ФГ

Можливість такого варіанту успадкування ФГ випливає з актуальної судової практики. Так, Велика Палата ВС у постановах від 23.06.2020 р. у справі № 179/1043/16-ц та у справі № 922/989/18 дійшла висновку, що майнові права померлого засновника ФГ можна спадкувати. Тож спадкоємець засновника може звернутись до нотаріуса за видачею йому Свідоцтва на майнові права засновника ФГ. На підставі такого свідоцтва у ЄДР вносяться нові відомості про засновника ФГ, а саме про спадкоємця.

Автору статті вже доводилось бачити такі Свідоцтва, що свідчить про обізнаність деяких нотаріусів з останніми тенденціями у цій сфері та їхню готовність йти назустріч спадкоємцям в оформленні їхньої власності.

Варіант 4. Звернення до суду

Якщо все ж таки жоден із варіантів не сприйнятий нотаріусом, у якого відкрита спадкова справа стосовно майна померлого засновника, радимо спадкоємцеві отримати письмову відмову нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину.

Таку відмову можна оскаржити до суду, звернувшись з позовом про визнання за спадкоємцем майнових прав засновника ФГ. А вже після отримання позитивного рішення суду проводити процедуру оформлення ФГ на спадкоємця.

Спадкування речових прав на землю, отриману засновником для створення ФГ

 Для того щоб отримати можливість зареєструвати ФГ, громадянин повинен мати землю. У минулі часи для створення ФГ він міг отримати землю в постійне користування, а сьогодні – в оренду. Формально така земля знаходилася у користуванні фізичної особи, а фактично використовувалася ФГ. Це породжувало багато спорів, у тому числі судових.

У 2020 році Велика Палата ВС у вже згадуваних вище постановах у справах № 179/1043/16-ц, № 922/989/18, № 927/79/19 дійшла певних висновків, які мають вирішити складну ситуацію (докладніше зазначені правові позиції суду проаналізовано в «АгроPRO», 2020, № 15, с. 8, ред.) і полягають у такому.

  1. Право постійного користування земельною ділянкою:
  • не припиняється зі смертю фізичної особи, якій воно було надано, незалежно від цільового призначення відповідної ділянки;
  • з моменту створення ФГ переходить до нього, а тому воно не входить до складу спадщини;
  • може бути об’єктом спадкування, якщо до смерті такої особи не було створено та зареєстровано ФГ (тобто спадкодавець отримав таку землю, але не створив ФГ, фактично на сьогодні дуже малоймовірна ситуація).
  1. Після укладення громадянином договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства та створення цим громадянином ФГ права й обов’язки орендаря такої земельної ділянки за договором оренди землі переходять від громадянина до ФГ з дня проведення його державної реєстрації.

Проте, на жаль, зазначені правові позиції суду на сьогодні не можуть бути втілені через відсутність механізму перереєстрації таких земель у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України від 01.07.2004 р. № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Тому державні реєстратори поки що відмовляють у реєстрації зазначених прав на землю за ФГ. Наразі офіційних відмов у реєстрації прав держреєстратори не видають. Тобто точно дізнатися їх аргументацію немає змоги. Проте усно вони повідомляють, що не мають законодавчих підстав для такої перереєстрації (докладніше про перспективи застосування таких позицій суду читайте в «АгроPRO», 2020, № 19, с. 17, ред.).

Цікаво, що з цього питання Велика Палата ВС підкреслила: для перереєстрації прав (як постійного користування, так і оренди) на землю, отриману громадянином для створення ФГ, не потрібно укладати додаткові угоди або вчиняти інші дії. Потрібно лише звернутись до держреєстратора для проведення перереєстрації відповідного права з громадянина на ФГ.

Сподіваємось, найближчим часом все ж таки буде вирішено це питання і ФГ матимуть змогу зареєструвати свої права на такі земельні ділянки без зайвих турбот.

І тоді право оренди та постійного користування земельною ділянкою, наданою засновнику для створення ФГ, дійсно не спадкуватиметься, але переходитиме до ФГ з моменту його державної реєстрації. Тобто ФГ не втрачатиме ці землі.

Виконання податкових обов’язків до оформлення спадщини

Чинне законодавство встановлює шестимісячний строк для прийняття спадщини спадкоємцями і не обмежує строк для оформлення спадку. Тому цілком можливо, що певний період часу з моменту смерті єдиного засновника ФГ не матиме змоги виконувати податкові зобов’язання, подавати звіти тощо. Для врегулювання цього питання законодавством передбачена процедура управління спадщиною.

Якщо спадкоємці є. Цивільне законодавство передбачає можливість до оформлення спадщини управляти майном, що потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані.

НОТАТКА

Якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, – відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.

У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки.

Ст. 1285 ЦКУ

Тож спадкоємець померлого засновника ФГ має звернутися до нотаріуса, який видасть йому свідоцтво, що посвідчує повноваження управителя спадщини – корпоративними правами. Форма свідоцтва (№ 20-1) вміщена у додатку 25 до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Мін’юсту від 22.12.2010 р. № 3253/5.

Якщо спадкоємців декілька, вони мають дійти згоди, хто з них здійснюватиме таке управління, і повідомити нотаріуса. Якщо є заповіт – відповідальним може бути визначений виконавець заповіту.

З моменту отримання спадкоємцем такого свідоцтва саме він є відповідальним за подання звітності та виконання податкових обов’язків ФГ.

Якщо спадкоємців або виконавця заповіту немає, нотаріус (місцева рада) укладає договір на управління спадщиною з іншою особою. Зокрема, такою особою може бути місцева рада, якщо в складі спадщини є земельна ділянка (ст. 1285 ЦКУ). Таким договором визначають повноваження управителя спадщини, зокрема, можна на певну особу покласти обов’язки, які повинен виконувати директор підприємства, визначити особу, відповідальну за подання звітності та виконання податкових обов’язків ФГ тощо.

Текст договору викладається без застосування спеціальних бланків нотаріальних документів згідно з актом опису спадкового майна, який є невід’ємною частиною договору (перелік цього майна може викладатися в тексті договору).

Договір на управління спадщиною не реєструється в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Інформація про укладення договору на управління спадщиною заноситься до Книги обліку договорів на управління спадщиною (п. 9.3 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту від 22.02.2012 р. № 296/5).

Повноваження управителя спадщини тривають до отримання Свідоцтва на корпоративні права всіма спадкоємцями, а за їх відсутності – до ухвалення судом рішення про визнання спадщини відумерлою.

Якщо ж протягом 6-місячного строку спадкоємець засновника ФГ не заявив про своє право на підприємство та договір на управління спадщиною не укладався, звітність до контролюючого органу не подається. На цьому наголошують податківці (ЗІР, категорія 129.02). Додатково вони зазначають, що з моменту вступу у силу рішення суду про визнання спадщини відумерлою всі права та обов’язки такого ФГ (в тому числі подання звітності) перейдуть до територіальної громади, яка відповідатиме за своєчасність подання звітності такої юридичної особи.

 

 


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


One thought on “Спадкування фермерського господарства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *