Особливості трудових відносин у фермерських господарствах

Опубліковано: Баланс-Агро № 10-11 від 22.03.2021

 Головною особливістю регулювання трудових відносин у фермерських господарствах є те, що трудовий статус членів ФГ не є тотожним трудовому статусу його найманих працівників (тобто тих, які залучені до роботи у ФГ за трудовим договором/контрактом). Розберемось із цим детальніше.

 Члени ФГ ≠ наймані працівники

У відповідності до ч. 2 ст. 3 Кодексу законів про працю (КЗпП) особливості праці членів фермерських господарств (далі – ФГ) визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю надаються їм в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Трудовим відносинам у фермерському господарстві присвячена ст. 27 Закону України № 973-IV від 19.06.03 р. «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973).

Згідно зі вказаною статтею трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів та регулюються Статутом ФГ.

У разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). Важливо, що такі особи не можуть бути членами фермерського господарства (ч. 1 ст. 3 Закону № 973).

Таким чином, Закон № 973 передбачає дві групи працюючих у ФГ: його члени та наймані працівники – тобто, залучені до роботи у ФГ за трудовим договором (контрактом).

Трудові відносини членів ФГ

Нагадаємо, що відповідно до ст. 3 Закону № 973 членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сімї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень установчого документа ФГ.

Для цілей вказаного Закону до членів сімї та родичів голови фермерського господарства відносяться дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім’ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

З аналізу ст. 27 Закону № 973 вбачається, що із членами ФГ звичний для всіх трудовий договір (контракт) не укладається. Натомість їхні трудові відносини регулюються Статутом ФГ.

Законодавство про працю надає членам ФГ гарантії лише щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю.

Тому у Статуті ФГ доцільно прописати умови щодо:

  • оформлення працевлаштування членів ФГ (з якого моменту член ФГ вважається працюючим на ФГ, дата/момент припинення членом ФГ трудової участі у ФГ, якими документами оформлюється/підтверджується початок та кінець трудової участі члена ФГ тощо);
  • періодичності, форм та порядку отримання винагороди членами ФГ за їхню працю;
  • тривалості та видів їхнього відпочинку (щоденного, щотижневого, щорічного);
  • трудової дисципліни та матеріальної відповідальності за шкоду, завдану членами ФГ такому ФГ внаслідок порушення покладених на членів ФГ трудових обов’язків;
  • відшкодування шкоди, заподіяної членам ФГ каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків.

У Статуті варто перебачити, що члени ФГ за свою працю в господарстві отримують не заробітну плату, а частину чистого прибутку, який отримає господарство (тобто доходу за вирахуванням всіх витрат, що будуть пов’язані з отриманням цього доходу, а також за вирахуванням сплачених податків).

Згідно з п. 7.12 Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджених наказом Мінагрополітики від 02.07.01 р. № 189, визначений дохід розподіляється між членами господарства пропорційно трудовому внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законодавством.

Водночас, Статутом ФГ може бути передбачено, що члени ФГ отримують винагороду за свою роботу залежно від внеску до статутного чи складеного капіталу ФГ.

Чинне законодавство не забороняє передбачити й іншу систему оплати трудової участі членів ФГ. Головне – щоб вона була зрозумілою, прозорою та життєздатною.

Якщо фермерське господарство створене як сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи, то трудові відносини членів господарства мають регулюватись договором (декларацією) про створення сімейного ФГ (пп. «д» ч. 5 ст. 81 Закону № 973).

Відповідно до ч. 4 ст. 24 КЗпП працівника не може бути допущено до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення ДПС про прийняття працівника на роботу.

Оскільки з членами ФГ не укладається трудовий договір (тобто, вони не належать до найманих працівників), то повідомляти органи ДПС про набуття членства у ФГ не потрібно.

Наймані працівники

Трудові відносини осіб, залучених до роботи у ФГ за трудовим договором (контрактом), регулюються законодавством України про працю.

З такими особами укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому обов’язково визначаються:

– строк договору;

– умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).

При складанні трудового договору/контракту можна користуватися формою трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 08.06.01 р. № 260, або типовою формою контракту з працівником, затвердженою наказом Мінпраці від 15.04.94 р. № 23.

При цьому розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у ФГ за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом тривалість щорічної відпустки.

Працевлаштування таких осіб здійснюється у загальному для всіх юросіб порядку: голова фермерського господарства видає наказ про прийняття та посаду, а також інформує територіальний орган ДПС за місцем обліку як платника ЄСВ про прийняття працівника на роботу. Порядок та форма такого повідомлення затверджені постановою КМУ від 17.06.15 р. № 413.

Трудові книжки

В ч. 4 ст. 27 Закону № 973 передбачено, що видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Згідно із п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58, трудові книжки ведуться у тому числі на осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню.

У відповідності до ч. 3 ст. 34 Закону № 973 час роботи у фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.

З наведених положень слідує висновок, що у цьому питанні законодавство про працю поширюється і на трудові відносини членів ФГ. При цьому час їх роботи у фермерському господарстві зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.

Єдиний внесок на соціальне страхування

Згідно із п. 51 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI платниками єдиного внеску є члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

ДФСУ у листі від 26.06.2018 № 19425/7/99-99-13-02-01-17 зазначила, що на підставі цього пункту підлягає страхуванню і голова ФГ, який є його засновником.

При цьому взяття членів ФГ на облік здійснюється контролюючим органом за місцем проживання (податковою адресою) у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 12-ЄСВ відповідно до п. 1 розділу III Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.14 р. № 1162. Форма такої заяви наведена у додатку 2 до вказаного Порядку.

Тож з огляду на те, що питання регулювання трудової участі членів ФГ мають регулюватись Статутом ФГ, радимо відповідально підходити до його розробки, аби у майбутньому уникнути спірних ситуацій.


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


One thought on “Особливості трудових відносин у фермерських господарствах

Залишити відповідь до Ольга Скасувати відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *