Довіреність посвідчено російським нотаріусом з помилками. Які наслідки?

Опубліковано: АгроПро № 12/2021

Ситуація: Власник землі проживає в Криму. Приїхати в Україну не може. Оформив у нотаріуса Росії (не на території Криму, а в іншій, не окупованій місцевості) довіреність на розпорядження земельною ділянкою, зокрема, на отримання орендної плати та продаж такої ділянки. Але в тексті довіреності нотаріус написав, що власник проживає в Криму, Росія. Чи може представник за такою довіреністю виконувати дії, на вчинення яких видано довіреність (отримати орендну плату, продати землю)?

Щодо повноважень нотаріуса на видачу довіреності

Відповідно до ст. 1 та ст. 3 Закону України від 15.04.2014 р. № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (надалі – Закон № 1207) сухопутна територія Автономної Республіки Крим (далі – АРК) та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій є тимчасово окупованою територією, яка є невід’ємною частиною території України та на яку поширюється дія Конституції України та законів України.

З огляду на це українськими органами визнаватимуться легітимними лише ті дії та дійсними лише ті правочини, які вчинені у відповідності до українського законодавства.

Між Україною та Росією діє Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р, ратифікована Законом України № 240/94-ВР від 10.11.1994 (далі – Конвенція). Для України вказана Конвенція набула чинності 14.04.1995.

Відповідно до ст. 13 Конвенції документи, які на території однієї з договірних сторін виготовлені або засвідчені установою або спеціально уповноваженою на це особою в межах їх компетенції та за встановленою формою й скріплені гербовою печаткою, приймаються на територіях інших договірних сторін без будь-якого спеціального посвідчення.

Це означає, що посвідчена нотаріусом Росії довіреність є дійсною в Україні. Додаткової легалізації (апостилю, консульського засвідчення тощо) вказана довіреність не потребує.

Виняток із цього правила становлять російські нотаріуси, які проводять свою діяльність на території Криму. Так, з 08.07.2014 р. приватні нотаріуси в АРК, які призначені на посаду нотаріуса Росії, припинили свою діяльність як приватні нотаріуси України. Про це зазначено в наказі Мінюсту України від 07.07.2014 р. № 1087/5 «Про припинення приватної нотаріальної діяльності». В цьому наказі міститься також перелік таких нотаріусів. Діяльність вказаних осіб як нотаріусів Росії на території Криму з точки зору законодавства України є незаконною, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону № 1207 такі особи призначені нотаріусами Росії у порядку, не передбаченому законодавством України.

Однак у запитанні вказується, що нотаріус, який посвідчив довіреність, здійснює свою діяльність не на території окупованої АРК, а в іншій, не окупованій місцевості. Тож наведений виняток не стосується розглядуваної ситуації.

Отже, довіреність, посвідчена російським нотаріусом, що здійснює діяльність не на окупованій території є дійсною на території України.

Щодо  змісту довіреності

Для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які не відповідають вимогам законодавства (ч. 3 ст. 47 Закону України від 02.09.1993 р. № 3425-XII «Про нотаріат», далі – Закон № 3425, та п. 2 глави 8 розділу I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту України від 22.02.2012 р. № 296/5).

Вище обґрунтовувалось, що відповідно до законодавства України сухопутна територія АРК та міста Севастополя є невід’ємною частиною території України.

Отже, довіреність, в якій зазначено місце проживання довірителя «Крим, Росія» не підтверджує повноважень представника на вчинення юридично значимих дій. Відповідно представник за такою довіреністю не може отримати орендну плату, продати землю тощо.

Що робити власнику землі

Власник землі, який має намір надати повноваження довіреній особі щодо розпорядження його земельною ділянкою, але перебуває в АРК та не має змоги приїхати на материкову частину України може вчинити наступним чином:

  1. Звернутися до російського нотаріуса та оформити нову довіреність, у якій місцем проживання довірителя (власника земельної ділянки) буде зазначено лише «Крим», без «Росія».
    • Звернутися за посвідченням довіреності до консульських установ України у Росії.
  2. Консули, які працюють в дипломатичних представництвах та консульських установах України, посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності та ін.). Виняток встановлено лише для іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні (п. 1.3 Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженого наказом Мінюсту України, Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 р. № 142/5/310).

Посвідчені консулами довіреності викладаються українською мовою та не потребують консульської легалізації чи проставлення апостилю. Такі довіреності підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі довіреностей дипломатичними представництвами та консульськими установами України, що мають доступ до цього реєстру через інформаційну мережу Мінюсту України (п. 1.5 розділу 1 Положення про Єдиний реєстр довіреностей,  затвердженого наказом Мін’юсту України від 28.12.2006 р. № 111/5).

Якщо з різних причин не можливо отримати нову довіреність у консульській установі або у нотаріуса (з зазначенням лише «Крим» без «Росія»)  то власнику землі можна позиватись  до суду щодо безпідставної відмови нотаріуса у посвідченні договору відчуження земельної ділянки на підставі довіреності, виданої російським нотаріусом. Аби звернення було предметним, попередньо потрібно отримати письмову відмову нотаріуса. Обґрунтовуючи позов, варто наголосити на тому, що:

  • нормами Закону України від 23.06.2005 р. № 2709-IV «Про міжнародне приватне право» передбачено, що порядок видачі, строк дії, припинення та правові наслідки припинення довіреності визначаються правом держави, у якій видана довіреність (ст. 34). Отже, оскільки за російським законодавством Крим є територією Росії, то російський нотаріус у довіреності керувався саме такою позицією і російськими законами;
  • звернення до суду є єдино можливим способом вирішення спору з огляду на діаметральну протилежність законодавства двох країн;
  • неможливості прибуття власника земельної ділянки на материкову частину України;
  • недопустимості обмеження прав власника нерухомості (у т.ч. і щодо розпорядження належним йому майном).

Звісно, що передбачити, яке рішення прийме суд в такій справі неможливо.

 


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *