Вопрос по поводу возможности списания штрафных санкций за несвоевременную уплату земельного налога и арендной платы за землю

Публікація Системи «Expertus: Головбух»

 Запитання: Вопрос по поводу возможности списания штрафных санкций за несвоевременную уплату земельного налога и арендной платы за землю: У предприятия, условно, есть 3 млн. долга по таким платежам, которые накопились начиная с 2017 года. Я правильно понимаю, что согласно Закону України від 4 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» підрозділ 10 Податкового кодексу України доповнено пунктом 23 такого змісту :

«23. У разі погашення у повному обсязі грошовими коштами платниками податків протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків» это предприятие может списать всю сумму начисленных штрафных санкций по этим налогам, в случае полного погашения налогового долга до 9.06.2021 и уплаты текущих платежей? Договоров о рассрочке уплаты налогового долга это предприятие не заключало, процедур банкротства по предприятию не было.

  1. Каких налогов касается данное изменение к ПКУ: всех или определенный круг? 2. Данное изменение касается налогового долга любого срока давности или же есть ограничения по сроку возникновения?

Відповідь: Законом України від 04.12.2020 № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (надалі – Закон № 1072) дійсно доповнено підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) пунктом 23 у редакції, наведеній у запитанні.

У п. 1 розділу ІІ Закону № 1072 передбачено, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дати набрання чинності Законом України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Останній Закон прийнятий 04.12.2020 за № 1071-IX та набрав чинності 10.12.2020.

Отже, і Закон № 1072 набрав чинності 10.12.2020.

Щодо кола осіб, на яких поширюється дія Закону № 1072

З буквального тлумачення п. 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ слідує, що він розповсюджується на платників податків, що станом на 01.11.2020 року мають податковий борг.

Водночас, у вказаній нормі передбачено, що п. 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ не застосовується щодо:

  • великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним пп. 14.1.24 ПКУ;
  • осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;
  • осіб, щодо яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;
  • банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
  • осіб, які мають податковий борг з митних платежів;
  • осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Таким чином, якщо Запитувач не має жодної із перерахованих ознак, то передбачена п. 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ можливість списання штрафних санкцій і пені розповсюджується на нього.

Щодо періоду для погашення суми податкового боргу, що виник станом на 01.11.2020

 Новий пункт 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ надає для цього строк у шість місяців з моменту набрання чинності Законом № 1072. Вище же наголошувалось, що такою датою є 10.12.2020.

ПКУ не містить правил визначення строків. Тому з цією метою правозастосовчі органи звертаються до положень Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Та навіть самі податківці при визначенні податкових строків посилаються на ЦКУ (див., наприклад, лист ДФСУ від 07.07.2015 р. № 24525/7/99-99-22-01-02-17, підкатегорію 115.03 Бази знань «ЗІР» тощо).

Тож у розглядуваному випадку необхідно враховувати наступні положення ЦКУ:

строк починає перебіг з наступного дня після настання відповідної дати або настання події, з якою пов’язаний його початок (ч. 1 ст. 253 ЦКУ);

– строк, визначений місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку (ч. 3 ст. 254 ЦКУ);

– якщо останній день строку випадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, днем завершення строку є перший за ним робочий день (ч. 5 ст. 254 ЦКУ).

Тож передбачений п. 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ шестимісячний строк для погашення суми податкового боргу, що виник станом на 01.11.2020, починається 11.12.2020 (наступний день після набрання чинності Законом № 1072) та закінчується 11.06.2021 (це п’ятниця).

Щодо податків, яких стосується п. 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ

Оскільки вказана норма не містить винятків, то п. 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ може бути застосований для списання штрафних санкцій і пені, нарахованих за невиконання податкових зобов’язань з будь-якого податку, передбаченого ПКУ (у т.ч. плати за землю).

ДПСУ в Інформаційному листі від 10.12.2020 № 17[1] фактично підтвердила цю тезу, виділивши лише такий вичерпний перелік сукупності умов списання штрафу та пені:

  • основна частина податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням) погашена платником податків грошовими коштами;
  • це погашення здійснене протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом №1072 (тобто з грудня 2020 року до червня 2021 року включно);
  • та за умови, що платник податків забезпечує своєчасну і у повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань із загальнодержавних та місцевих податків.

У разі виконання таких умов штрафні санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.

Щодо давності податкового боргу

Знову ж таки, оскільки п. 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ не містить винятків/обмежень, то давність виникнення податкового боргу не впливає на можливість списання штрафних санкцій і пені за ним. Єдина визначена п. 23 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ вимога – це існування податкового боргу станом на 01.11.2020.

При цьому варто враховувати, що в Інформаційному листі від 10.12.2020 № 17 ДПСУ наголосила, що «черговість зарахування коштів, що сплачує такий платник податків, у рахунок погашення податкового боргу, визначена п. 87.9 ПКУ, застосовується. Таким чином, платник податків має бути зацікавлений в найшвидшому погашенні основної суми податкового боргу, щоб якомога більша сума штрафних санкцій та пені була списана».

Якщо Запитувач відповідає всім вищеокресленим критеріям, йому необхідно звернутись до контролюючого органу за місцем обліку його податкового боргу із заявою в довільній формі про намір скористатись аналізованою нормою Закону № 1072.

Кіровоградські податківці додають[2], що «у такій заяві обов’язково зазначається сума податкового боргу, яку платник планує погасити протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01.11.2020, а також його зобов’язання щодо сплати протягом цього періоду поточних грошових зобов’язань у повному обсязі.

Органи ДПС, які отримали від платників відповідні заяви, здійснюють постійний моніторинг погашення платником податкового боргу з основного платежу.

У разі повної сплати платником податків суми податкового боргу з основного платежу у визначений п. 23 підрозділу 10 розділу XX ПКУ строк, штрафні санкції не застосовуються, а пеня – не нараховується.

Якщо платником податків не сплачено суми податкового боргу з основного платежу або сплачено частково/з порушенням строків, штрафні санкції і пеня будуть нараховуватися у загальному порядку згідно з вимогами ПКУ».

 

[1] https://tax.gov.ua/data/material/000/350/444724/InfoList17.pdf

[2] http://olexrada.gov.ua/tax-informs/pidtrymka-platnykiv-podatkiv-na-period-zdijsnennya-obmezhuvalnyh-protyepidemichnyh-zahodiv-shlyahom-proshhennya-finansovyh-sanktsij.html


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *