Нові вимоги до використання лісосмуг: що потрібно знати аграрію

Опубліковано: Все про бухгалтерський облік № 99 за 28.10.2020, стор. 43

Вже майже два роки існує ст. 371 ЗКУ, яка регулює, у тому числі, особливості використання та розпорядження полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільгосппризначення. У ч. 7 вказаної статті передбачено, що земельні ділянки під такими смугами передаються у постійне користування державним або комунальним спеціалізованим підприємствам або в оренду іншим юридичним особам та фізособам. При цьому правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, встановлює Кабінет Міністрів України

В липні цього року Уряд нарешті виконав цей обов’язок, затвердивши Правила № 650. Тож з 30.07.20 р. аграрії мають утримувати та зберігати полезахисні лісові смуги відповідно до вказаних Правил. Отже, про головні нововведення у цьому питанні і йтиметься далі.

Суб’єкти та їхні обов’язки

Правилами № 650 закріплено, що вони є обов’язковими для виконання усіма власниками, орендарями та користувачами земельних ділянок, на яких розташовано полезахисні лісові смуги.

Види користування землею передбачені, зокрема, в главах 15-161 розділу ІІІ ЗКУ та розділі ІІ Книги 3 ЦКУ.

Це означає, що Правила № 650, окрім власників та орендарів земельних ділянок, розповсюджуються також на:

 • постійних землекористувачів;
 • емфітевтів (користувачів за договором емфітевзису, за яким надається право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб);
 • та навіть на осіб, які користуються землею на умовах сервітуту (що, втім, для земель сільгосппризначення зовсім нетипово).

Обов’язки зазначених осіб щодо полезахисних лісових смуг поділяються на дві великі групи: їх утримання та збереження.

Під утриманням полезахисних лісових смуг Правила № 650 розуміють комплекс лісівничих та агротехнічних заходів, спрямованих на поліпшення стану або складу насаджень, підтримання відповідних конструкцій.

Збереження полезахисних лісових смуг включає в себе комплекс заходів щодо організації охорони і захисту насаджень від:

 • пожеж;
 • незаконних рубок;
 • пошкоджень;
 • ослаблення;
 • захисту від шкідників і хвороб;
 • іншого шкідливого впливу.

Умови щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг і забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації обов’язково включаються до договору оренди землі (ч. 7 ст. 371 ЗКУ).

Водночас, у будь-якому випадку, на земельних ділянках під полезахисними лісовими смугами забороняється:

 • складувати матеріали;
 • будувати будь-які споруди;
 • влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;
 • обладнувати стоянки транспортних засобів;
 • випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;
 • добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи;
 • знищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
 • провадити будь-яку діяльність, що може негативно впливати на стан полезахисних лісових смуг (п. 19 Правил № 650).

Види лісосмуг та вимоги до них

Полезахисні лісові смуги Правила № 650 визначають як штучно створені насадження лінійного типу для захисту сільськогосподарських угідь від негативного впливу природних та антропогенних факторів.

Види полезахисних лісових смуг перелічені у п. 5 Правил № 650. Так, залежно від розташування та призначення, виділяють: розташовані у рівнинних умовах (продувні, ажурні, ажурно-продувні); стокорегулювальні; прияружні; прибалкові; придорожні; садозахисні та інші полезахисні лісові смуги у складі кольматуючих, приканальних, затишкових, прифермських, меліоративно-кормових, протиерозійних і донних захисних лісових насаджень.

Вікові періоди насаджень встановлюються з огляду на переважаючу породу та її вік та поділяються на:

 • перший (молодняки);
 • другий (середньовікові);
 • третій (пристигаючі і стиглі).

Вищенаведені показники є основою для визначення лісівничо-меліоративної оцінки лісосмуги (п. 10 Правил № 650), а результати такої оцінки є підставою для визначення заходів, які необхідні для утримання та збереження відповідної лісосмуги. Перелік таких заходів та вимоги до їх проведення вміщені у п. п. 11-18 Правил № 650.

Вид, конструкція, віковий період, головна порода, у разі потреби інші характеристики полезахисної лісової смуги мають зазначатися у п. 17 «Умови збереження стану об’єкта оренди» договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок) під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення. Цього вимагає нова редакція виносок до Типового договору.

Підстави для вчинення заходів

Власники та землекористувачі земельних ділянок мають здійснювати не будь-які заходи з утримання та збереження полезахисних лісових смуг, а лише ті, які передбачені:

 • матеріалами лісовпорядкування, або
 • актами обстежень відповідних комісій.

Тобто, для проведення таких заходів потрібна одна із вказаних документальних підстав. При цьому такі документи мають бути належним чином розроблені, складені та затверджені.

 1. Так, матеріали лісовпорядкування мають містити якісну і кількісну характеристику кожної лісової ділянки, комплексну оцінку ведення лісового господарства. Вони є основою для розроблення проекту організації та розвитку лісового господарства відповідного об’єкта лісовпорядкування (у т.ч. і полезахисних лісових смуг).

Матеріали лісовпорядкування затверджуються Державним агентством лісових ресурсів України/Рескомлісом АРК за погодженням відповідно з Мінприроди України/органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища АРК.

 1. У разі, коли необхідно провести невідкладні заходи з поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій, стихійного лиха тощо) у пошкоджених, малоефективних, зріджених, відмираючих насадженнях, які втрачають свої захисні функції, власник землі або землекористувач звертається до місцевої ради чи органу Держгеокадастру (залежно від того, хто вправі передавати у власність або користування земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами) з клопотанням про необхідність проведення таких заходів у насадженнях полезахисних лісових смуг.

На підставі вказаного клопотання орган розпорядження землею протягом 14 календарних днів з дня його отримання має утворити комісію. Склад комісії визначений абзацами 4 та 5 п. 3 Порядку № 650.

У день проведення обстеження полезахисної лісової смуги комісією складається акт, який повинен містити:

 • характеристику лісомеліоративного стану насаджень;
 • причини їх пошкодження, всихання;
 • стан полезахисних лісових смуг;
 • висновок щодо необхідності проведення заходів, строків їх проведення;
 • способи і строки відновлення полезахисних лісових смуг;
 • заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

Такий акт затверджується головою комісії та складається у двох примірниках. Перший примірник акта зберігається у місцевій раді або тероргані Держгеокадастру, що утворив комісію, другий примірник – у власника землі або землекористувача. Копію акта обстеження останні надають територіальним органам Держекоінспекції.

Якщо відображені в акті заходи передбачають рубки догляду та/або реконструктивні рубки, то власник ЗД/землекористувач обов’язково має отримати лісорубний квиток.

Для довідки: Визначення, види рубок догляду та вимоги щодо їх проведення містяться в п. п. 7-18 Правил № 724; реконструктивних рубок – у п. п. 38-39 Правил № 724. Процедура та умови видачі лісорубного квитка закріплені у ст. 69 ЛКУ та Порядку № 761, а Додатком 1 до нього затверджена форма лісорубного квитка.

У невідкладних випадках – коли стан насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб – видалення дерев можливе і без оформлення вищевказаних документів. Однак акт комісії та лісорубний квиток мають бути оформлені протягом місяця від початку рубки.

У якості висновку зауважимо, що власники та користувачі земельних ділянок, що знаходяться у масиві земель сільгосппризначення, який обмежений полезахисними лісовими смугами, наразі мають добре розумітися не лише на земельному, а й на лісовому законодавстві. Адже левова частка Правил № 650 складається із спеціальних норм, що регулюють лісові відносини. А оскільки ця сфера дуже специфічна, містить багато технічних нюансів, то аграрію дуже легко втрапити на штрафні санкції за неправильне зрубування бодай одного дерева чи несвоєчасне відновлення ослаблених чи відмерлих дерев.

Список використаних нормативно-правових актів:

ЗКУ

Земельний кодекс України від 25.10.01 р. № 2768-III.

ЦКУ

Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV.

ЛКУ

Лісовий кодекс від 21.01.94 р. № 3852-XII

Правила № 650

Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.20 р. № 650

Правила № 724

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.07 р. № 724.

Порядок № 761

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.07 р. № 761.

Типовий договір

Типовий договір оренди землі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.04 р. № 220.


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *