Реєстрація договору емфітевзису за наявності договору оренди на цю ж ділянку

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.05.2018 р. № 17741/4750-4-18/8.4.4

Щодо рекомендацій 6-го форуму бухгалтерів сільськогосподарської галузі

[…] Міністерством юстиції України розглянуто листи […] щодо рекомендацій 6-го Форуму бухгалтерів сільськогосподарської галузі, та у межах компетенції повідомляється.

Щодо встановлення прямої заборони на реєстрацію договорів емфітевзису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) за наявності діючого договору оренди на відповідну земельну ділянку

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначає Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі – Закон).

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав) – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (стаття 2 Закону).

Відповідно до положень статті 4 Закону право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), а також оренда земельної ділянки підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому Законом.

Зазначаємо, що відповідно до статті 407 Цивільного кодексу України право користування чужою земельною ділянкою встановлюється договором між власником – земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

При цьому оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності (стаття 1 Закону України “Про оренду землі”).

Тобто і емфітевзис, і право оренди землі є речовими правами, які за своєю правовою природою не можуть одночасно встановлюватись щодо однієї земельної ділянки для різних правонабувачів. Крім того, чинне законодавство у сфері земельних відносин не передбачає можливості спільного використання земельних ділянок кількома особами на цих змовах.

Відповідно до частини п’ятої статті 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності і користування ними в порядку, визначеному законом.

Також звертаємо увагу, що з метою запобігання можливості існування кількох землекористувачів однієї земельної ділянки Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, доповнено пунктом 10 1, згідно з яким під час формування та реєстрації заяви щодо державної реєстрації прав на земельну ділянку автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у режимі реального часу отримуються відомості Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку, у тому числі з метою перевірки її кадастрового номера щодо його наявності та автентичності, а також з метою встановлення наявності відомостей про власників, користувачів такої земельної ділянки, перенесених з державного реєстру земель, що містяться в Державному земельному кадастрі, та відповідності таким відомостям про власників, користувачів відомостей, зазначених заявником у заяві.

Водночас у проведенні державної реєстрації прав відповідно до статті 24 Закону може бути відмовлено, зокрема, за наявності суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.

Щодо скасування заборони на подання скарги до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – Комісія) за наявності розгляду у суді справи з аналогічним предметом спору, зазначаємо.

Загальні засади адміністративного оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав до Міністерства юстиції України, його територіальних органів визначені статтею 37 Закону.

Слід зазначити, що положення вказаної статті не містять заборони на подання скарги до Комісії за наявності розгляду у суді справи з аналогічним предметом спору.

Однак звертаємо увагу, що відповідно до положення частини восьмої статті 37 Закону Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо, зокрема, наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін; наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав.

Вказане обумовлено розмежуванням розгляду скарг у адміністративному та судовому порядку.

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення.

 

 

Заступник Міністра

з питань виконавчої служби

 

С. Шкляр

 

 

 

 

 


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *