Прощавай, бюрократичний пережиток — печатка на документі

Опубліковано: журнал «Головбух», № 11 (1018) від 27.03.2017 р.

Лейтмотивом бізнесу уже на кінець липня цього року стане печатка: її використання у господарській діяльності тепер не обов’язкове. Суб’єкт господарювання може користуватися нею, якщо бажає. Зміниться і порядок засвідчення копій документів, що їх суб’єкт господарювання подає до органів державної влади або місцевого самоврядування. Як саме — читайте у статті

Остаточно скасовано обов’язок використовувати у бізнесі печатку, навіть коли вона є. Уже з 20.07.2017 документи вважатимуть справжніми за наявності самого лише підпису уповноваженої на це особи. Якщо посадовець вимагатиме відбитка печатки на документі або його нотаріального засвідчення, може наразитися на чималенький штраф. Які ще «вольності» чекають на суб’єктів господарювання з цього приводу?

 Документ від нерезидента — юридичної особи, лише підписаний посадовою особою і не засвідчений печаткою, зазвичай був дивиною для української юридичної спільноти. Нерезидента, своєю чергою, дивували обережні запитання наших правників про причини відсутності на документі печатки. Іноземцеві було невтямки, що наша правова система все ще вважає печатку необхідною умовою справжності документа, складеного, виданого чи укладеного юридичною особою.

Кілька років тому Україна врешті приєдналася до світової практики в цьому питанні. 2011 року було скасовано дозвільний порядок виготовлення печаток. Ще пізніше Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 № 1206-VII врегулювали перехід від обов’язкового використання печаток юридичними особами до добровільного.

Остаточно скасував використання печаток у бізнесі Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами — підприємцями» від 23.03.2017 № 1982-VIII (далі — Закон № 1982).

Власне, Закон № 1982 покликаний усунути прогалини та недоліки в питанні використання печаток суб’єктами господарювання, а саме врегулювати:

  • добровільне використання печатки незалежно від того, чи має її фактично суб’єкт господарювання;
  • юридичне значення відбитка печатки й наслідки її відсутності;
  • відповідальність посадових осіб органів державної влади або місцевого самоврядування за вимогу подавати документи з печаткою, а також за відмову у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки.

Використання печатки — на розсуд її власника

Попри те що вже три роки, як задекларовано добровільне використання печаток особами приватного права, ціла низка законів досі містить приписи, що їх трактують як обов’язок суб’єкта господарювання використовувати печатку, якщо вона в нього є. Такі норми дають підстави стверджувати, що печатка є обов’язковим реквізитом документа, якщо юридична особа чи ФОП її виготовила.

Таку законодавчу суперечність яскраво ілюструє частина третя статті 28 Господарського процесуального кодексу України (ГПК), згідно з якою довіреність видають за підписом керівника або уповноваженої ним особи і посвідчують печаткою підприємства, організації (за наявності).

Закон № 1982 вилучив зазначену норму ГПК, а також аналогічні їй норми ще з 14 законодавчих актів, серед яких — Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Цивільний процесуальний кодекс України, Закони України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про обіг векселів в Україні», «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про інститути спільного інвестування», «Про аграрні розписки» тощо.

ВРІЗ 1

При цьому статтю 58-1 Господарського кодексу України (ГК) викладено у новій редакції. У ній чітко зазначено, що використання суб’єктом господарювання печаток у своїй діяльності є його правом. Другим реченням цієї статті підкреслено, що використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим. Тому цілком логічно, що виготовлення, продаж та/або придбання печаток не потребують одержання будь-яких дозвільних документів, що окремо прописано у тій-таки статті 58-1 ГК.

Наслідки відсутності відбитка печатки

Із дати набрання чинності Законом № 1982 печатка є хіба що кольоровою окрасою документа, адже згідно з оновленою статтею 58-1 ГК відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що його суб’єкт господарювання подає до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Наявність або відсутність відбитка печатки на документі не створюватиме юридичних наслідків.

Тобто фактично Закон № 1982 унеможливлює визнання документа (угоди, правочину) недійсним (неукладеним, невчиненим) через те, що він не засвідчений печаткою.

І навіть копія документа вважатиметься належно засвідченою, якщо на ній немає відбитка печатки, а лише проставлено підпис уповноваженої особи суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи — підприємця.

Нововведення у сфері адмінвідповідальності

Наразі не існує правил виготовлення печаток і штампів, скасовано також заборону на операції із самонабірними печатками. Але Кодекс України про адміністративні правопорушення (КпАП) досі містить статтю 189-2, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення таких правил і заборони. Закон № 1982 нарешті виправив ситуацію та вилучив зазначену статтю з КпАП.

ВРІЗ 2

Натомість КпАП доповнено статтею 166-24, яка передбачає адміністративну відповідальність посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування за:

  • вимогу наявності на документі, що подає суб’єкт господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлено законом;
  • відмову прийняти документ через відсутність на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлено законом.

За ці діяння на посадових осіб чекатиме штраф від 850 до 1700 грн. Протоколи про такі адмінправопорушення складатиме Державна регуляторна служба України, а справи про них розглядатимуть судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

 РЕЗЮМУЄМО. Закон № 1982 набере чинності 20.07.2017. Після цієї дати Уряд і міністерства та інші центральні органи виконавчої влади матимуть ще три місяці, аби привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. Тож до 20.10.2017 і підзаконні нормативно-правові акти мають позбутися положень про обов’язковість відбитка печатки на будь-яких документах, складених особами приватного права.

ВРІЗ 1

Важливо

Із Цивільного кодексу України

вилучено норму про те, що обов’язковість засвідчення правочину печаткою можна визначати за письмовою домовленістю сторін

ВРІЗ 2

Увага

Виготовлення, продаж

та/або придбання печаток не потребують одержання будь-яких дозвільних документів

 

 


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *