Спеціальне водокористування — за новими правилами

Опубліковано: журнал «Головбух», № 11 (1018) від 27.03.2017 р.

 Ще на початку лютого народні обранці прийняли закон, який мав на меті спростити порядок спеціального водокористування. Задіє такий закон тільки влітку, однак проаналізувати його майбутній вплив на бізнес — саме час

Нещодавно ухвалений Закон № 1830* має на меті дерегуляцію та розвиток підприємництва, поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення надмірного навантаження під час оформлення права на спеціальне водокористування. Нововведення Закону № 1830почнуть діяти з 04.06.2017.Пропонуємо разом досконально з’ясувати, у яких площинах цей Закон запроваджує цю саму дерегуляцію і в чому власне вона полягає.

Обмежено сферу дії спеціального водокористування

 До прийняття аналізованого Закону № 1830 діяв закріплений у статті 48 Водного кодексу України (ВК) перелік видів діяльності, які не належали до спеціального водокористування (отже, й не потребували спеціального дозволу на їх провадження). Цей перелік містив 11 пунктів, але його нечасто застосовували до пересічних водокористувачів з огляду на вузьку спеціалізацію таких випадків.

Тому чи не всі власники артезіанських свердловин, які використовували незначні обсяги води й переважно для задоволення питних і господарсько-побутових потреб, мали отримувати дозвіл на спеціальне водокористування.

Найбільш наполегливі з них намагалися довести, що не зобов’язані отримувати такий дозвіл. Для цього вони посилалися на статтю 23 Кодексу України про надра (КпН), яка визначає право землевласників і землекористувачів у межах наданих їм земельних ділянок без спеціальних дозволів і гірничого відводу видобувати підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води (до 01.01.2016 — для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого і централізованого господарсько-питного водопостачання), за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 м3 на добу.

Суди першої та апеляційної інстанції зазвичай сприймали аргументи водокористувачів. Проте Верховний Суд України низкою своїх постанов 2015 року фактично звів нанівець позитивну для водокористувачів судову практику. Так, у останній на сьогодні постанові ВСУ з цього приводу (від 29.09.2015 у справі № 810/1638/13-а**) він підтримав раніше висловлену правову позицію, а саме: чинне законодавство передбачає обов’язок суб’єктів господарювання отримувати як дозвіл на спеціальне водокористування, так і спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр. При цьому спеціальний дозвіл на користування надрами дає право видобувати підземні води, а дозвіл на спеціальне водокористування — право їх використовувати. Стаття 23 КпН звільняє від обов’язку отримувати спеціальний дозвіл на користування надрами (видобуток води), однак не звільняє від необхідності отримувати дозвіл на спеціальне водокористування у випадках, визначених ВК.

Вріз 1

Законом № 1830дрібних водокористувачів нарешті «помилувано». До переліку випадків, які не є спеціальним водокористуванням, включено забір та/або використання води в обсязі до 5 м3 на добу, крім тієї, яку використовують для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води. Отже, з 04.06.2017 особи, які використовуватимуть менше ніж 5 м3 води на добу, вже не будуть зобов’язані отримувати дозвіл на спеціальне водокористування. Це правило поширюється на використання води для всіх потреб, окрім єдиної — виробництва напоїв та фасованої питної води, за якого особа, видобуваючи будь-який обсяг води, має отримувати дозвіл на спеціальне водокористування.

Вріз 2

Крім того, у Законі № 1830чітко обумовлено, що без дозволу на спеціальне водокористування вторинні водокористувачі (абоненти), які отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів і скидають стічні води в їхні системи,мають право використовувати воду на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення.

Уніфіковано органи видачі дозволу

Із набранням чинності Законом № 1830єдиними органами,що уповноважені видавати дозволи на спеціальне водокористування, будуть територіальні органи Держводагентства.

Відповідно, місцеві ради і місцеві державні адміністрації (обласні, Київська та Севастопольська міські), а також Рада міністрів Автономної Республіки Крим та орган виконавчої влади АРК з питань охорони навколишнього природного середовища позбавляються повноважень видавати дозволи на спеціальне водокористування.

Однак припинення повноважень зазначених органів із цього питання не зумовлює припинення дії виданих ними дозволів або необхідність їх переоформлення. Адже відповідно до розділу ІІ Закону № 1830дозволи, видані до 04.06.2017, діятимуть до закінчення строку їх дії.

Вріз 3

Разом із цим за територіальними органами Держводагентства залишено обов’язок у певних випадках погоджувати з іншими органами видачу дозволу на спецводокористування. Так, у разі використання підземних вод дозвільний орган має надсилати копії документів до Держгеонадр, а у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, — до МОЗ.

Зазначені органи мають надати терорганам Держводагентства свій висновок щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування. Якщо вони не нададуть такого висновку протягом 15 календарних днів із дня одержання ними копій документів, вважатимуть, що відповідний орган не заперечує проти видачі такого дозволу.

Водночас негативний висновок Держгеонадр або МОЗ щодо можливості здійснення заявником спеціального водокористування буде підставою, аби територіальні органи Держводагентства відмовили у видачі дозволу на спеціальне водокористування.

Спрощено порядок подання документів

Закон № 1830 дозволяє подавати документи для отримання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спецводокористування в електронній формі, окрім паперової. Так само в електронній формі передбачена можливість видачі дозволу, відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката й анулювання дозволу.

Крім того, скорочено перелік документів, необхідних для одержання дозволу на спеціальне водокористування. Причому вперше на рівні закону (у ВК) закріплено його вичерпний характер. Відтак для отримання дозволу подаватимуть:

 • відповідну заяву;
 • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;
 • опис і схему місць забору води й скидання зворотних вод;
 • нормативи граничнодопустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти зі зворотними водами;
 • затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води;
 • копії правовстановлювальних документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

 Деталізовано окремі процедури

Уперше у Законі № 1830 передбачено необхідність затвердження форм:дозволу на спеціальне водокористування;заяви для його отримання;нормативного розрахунку водокористування і водовідведення. Такі форми затверджуватиме Мінприроди.

Окрім переліку документів, що їх подають для отримання дозволу на спеціальне водокористування, Закон № 1830 конкретизував інші варіативні ряди.

Так, у ВК завдяки цьому Закону визначено вичерпні переліки підстав для:

 • відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування;
 • переоформлення та видачі дубліката такого дозволу;
 • анулювання дозволу на спеціальне водокористування.

Важливо, що Закон № 1830 закріпив лише три випадки, за яких дозвіл може анулювати той орган, що його видав. Це:

 • звернення водокористувача із заявою про анулювання дозволу;
 • визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну або лікувальну цінність;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, смерть фізичної особи, яка одержала дозвіл.

При цьому Законом № 1830 передбачено, що дія дозволу на спеціальне водокористування припиняється не з дня прийняття рішення про його анулювання органом, який видав дозвіл, аза30 днів із дня прийняття такого рішення. Рішення про анулювання надають юридичній або фізичній особі протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Вріз 4

Ще уп’ятьох випадках дозвіл на спецводокористування анулюватиме адміністративний суд за позовом органу, який видав дозвіл. До речі, судовий шлях припинення права на спеціальне водокористування закріплено вперше. До ухвалення Закону № 1830таке припинення в усіх випадках здійснював орган, який видав дозвіл на спецводокористування. Отож, за рішенням адміністративного суду дозвіл на спецводокористування анулюватимуть на підставі:

 • встановлення факту подання недостовірної інформації;
 • передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
 • виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;
 • систематичної, протягом двох і більше податкових (звітних) періодів, несплати збору за спецводокористування;
 • порушення умов спеціального водокористування та охорони вод.

Отже, дерегулятивний характер Закону № 1830 очевидно простежується. Яким буде практичне його втілення, побачимо уже влітку.

Вріз 1

Важливо

Спеціальний дозвіл

на користування надрами дає право видобувати підземні води, а дозвіл на спеціальне водокористування — право їх використовувати

Вріз 2

Зважте

До переліку випадків,

які не належать до спеціального водокористування, включено забір та/або використання води обсягом до 5 м3 на добу

Вріз 3

Важливо

Дозволи, видані до 04.06.2017,

діятимуть до закінчення строку їх дії

Вріз 4

Зважте

Існують лише три випадки,

за яких дозвіл може бути анульований самим органом, який його видав

 

*Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» від 07.02.2017№ 1830-VIII.

**http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52418577.


Шановний Відвідувачу мого сайту!

Мені дуже приємно, якщо ця стаття допомогла Вам знайти відповіді на Ваші запитання.

Водночас, кожна ситуація має свої нюанси, а врахувати їх всі в одній статті неможливо. Тож якщо Ви маєте додаткові запитання, в коментарі до цієї статті Ви можете їх написати, а відповідь я надам негайно після оплати Вами 230 грн (це вартість 6 хвилин моєї роботи та мінімальна оплачувана одиниця надання послуг у нашій Фірмі). У випадку, коли запитання виявляться надскладними і для відповіді мені знадобиться більше часу, я повідомлю Вам про це одразу після отримання Ваших запитань.

На сайті відображатимуться лише коментарі, які не потребуватимуть надання відповідей правового характеру, а також ті, які містять додаткові запитання, відповіді на які оплачені у вказаному вище розмірі.


2 thoughts on “Спеціальне водокористування — за новими правилами

 1. Дуже вдячний за коментар, який аргументований діючим законодавством України і за коментар до змін до відповідного ЗУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *